Laatste wijziging 14 februari 2024 22:15
Algemene Leden Vergadering 10

Menu

Pillole per dimagrire

pillole dimagranti

MotorTourClub Bicyclette

Agenda ALV - 8 maart 2024

PDFAfdrukkenE-mailadres

Geschreven door Ruud woensdag 14 februari 2024 21:43

Agenda ALV

# Onderwerp Indiener
1 Opening en welkom Voorzitter
2 Mededelingen Voorzitter
3 Notulen ALV 3 maart 2023 Voorzitter
4
 • Ingekomen stukken
  • Herziening Huishoudelijk reglement
   • Goedkeuring HH-reglement
Secretaris
5
 • Financiële zaken
  • Financieel jaarverslag boekjaar 2023
  • Verslag kascommissie
  • Goedkeuring balans en staat van baten en lasten (decharge bestuur)
  • Kascommissie volgende ALV
Penningmeester
6
 • Verkiezing en benoeming bestuursleden
  • Penningmeester
  • Algemeen bestuurslid (PR)
  • Leden evenementencommissie
Voorzitter
7
 • Verslag commissies 2023
  • Clubkrantcommissie
  • Evenementencommissie
  • Motorweekendcommissie
  • Toercommissie
   • Opstellen roulatie koffieschenken
  • Websitecommissie
Commissies
8 Rondvraag Voorzitter
9 Sluiting Voorzitter

 

Mocht er behoefte zijn om het herziene Huishoudelijk reglement vooraf te ontvangen dan kan dat worden aangegeven via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Mr. GPS methode voor het uitwisselen van routes

PDFAfdrukkenE-mailadres

Geschreven door Ruud dinsdag 06 maart 2018 21:25

Beste Clubleden,

Iedereen die wel eens met een groep rijdt kent het wel: hebben ze allemaal een gps, allemaal dezelfde route. Gaat de één links, de ander rechts en weer een ander staat vertwijfeld te keren. Dat heeft allerlei oorzaken. Maar die oorzaken zijn misschien niet zo belangrijk: belangrijker is hoe je dat voorkomt.

Ook omdat er steeds meer leden zullen komen die een TomTom Rider hebben voor motornaviagtie is het wenselijk dat we een nieuwe standaard gaan hanteren om binnen onze club onze ritten gaan verspreiden.

Sinds enige tijd heeft Mr. GPS (Hans Vaassen) een methode geïntroduceerd voor een uniforme methode om routes uit te wisselen: De Mr.GPS methode.

De basis van deze methode is dat de route wordt aangeboden in 2 tracks: Deel 1 van Start naar Lunch en deel 2 van Lunch naar Finsch.

Vervolgens worden deze 2 tracks in het toestel geladen en in het toestel zelf worden daar 2 routes van gemaakt. Dit geeft een veel beter resultaat, en zal bij iedereen dezelfde route opleveren.

Het is wel zo dat de oudere generaties Garmins zoals de Zumo 200 serie en de Zumo 500 hier niet mee overweg kunnen. Deze toestellen kunnen van een track geen route maken. In dat geval kun je in BaseCamp van de tracks een route maken en deze naar je Zumo verzenden.

Zoals in de video's wordt uitgelegd is het erg belangrijk dat herberekenen UIT wordt gezet. Bij herberekenen onderweg blijft de route niet intact en brengt je GPS je direct naar het eind van rit.

Voor meer info zie onderstaande links met You Tube filmpjes:

Mr. GPS methode - inleiding: https://www.youtube.com/watch?v=YTnJTd0oNfI

Mr. GPS methode - Advies aan de routemaker: https://www.youtube.com/watch?v=jMXShHZ_dDo

Mr. GPS methode - Zumo 340, 345, 350, 390, 395, 590, 595, enz.: https://www.youtube.com/watch?v=0pjuRFTzueg

Mr. GPS Methode - Zumo 550, 660: https://www.youtube.com/watch?v=hAU55uC6fnQ

Mr. GPS Methode - Tom Tom Rider 40, 400, 410, 420, 450: https://www.youtube.com/watch?v=2IOILi4cD-o

Namens de Tourcie,

Bart Bouwmeester

   
joomla template

Copyright © 2024 MotorTourClub Bicyclette.
 IJdens.eu webdesign